Invisible Clarity / LOCUS at Tegnerforbundet in Oslo

 

Invisible Clarity was an exhibition at Tegnerforbundet in Oslo 2012.

Thale Fastvold explores “Genius Loci” through photography, and Tanja Thorjussen explores “Bardo” through drawing. In collaboration the two are creating the site-specific installation “Kabinett” with objects and samples from zoology and cosmology.

///

Gjennom fotografi utforsker Thale Fastvold Genius Loci og med tegning utforsker Tanja Thorjussen Bardo, sammen utvikles den stedspesifikke installasjonen Kabinett som manifesterer en samtale med de hvileløse sjeler som har hjulpet til med dette prosjektet.

Thale Fastvold: Genius Loci er latinsk og betyr stedets ånd. I nær alle kulturer og til de fleste tider finner man steder som sies å inneha ånder eller spøkelser. Dette prosjektet viser fotografier av genius loci funnet i Norge og Hellas.

Tanja Thorjussen: Bardo er fra Tibetansk der Bar betyr liminalt sted/rom og Do betyr øy, eller utgangspunkt. Dette tegneprosjektet beskriver en liminal tid og tilstand mellom død og liv, før gjenfødelse, når ånden finner sin materie.

Kabinett er en installasjon med lyd hvor det er samlet inn zoologiske og kosmologiske gjenstander fra naturen og verdensrommet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s